.

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong học kì II năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:12:00 PM | Đã xem: 1096 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá Danh sách sinh viên đạt học bổng Học kì I năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:05:00 PM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập Kỳ II năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 14-05-2023 10:58:34 PM | Đã xem: 310 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các ngành Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong Kỳ I năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 14-05-2023 10:55:48 PM | Đã xem: 291 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
Kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành

Kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả học tập các môn: Cơ sở văn hoá VN-Lịch sử MTVN, Pháp luật đại cương, Mỹ học-XHH nghệ thuật, Tiếng Anh chuyên ngành

Đăng lúc: 22-08-2018 06:57:11 PM | Đã xem: 2357 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Điểm thi học kì I (2017-2018) các Khoá 20, 21, 22, 23, 24, 25 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả điểm thi học kì I (2017-2018) các Khoá 20, 21, 22, 23, 24, 25 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 05-03-2018 01:00:00 PM | Đã xem: 2046 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Thông báodanh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo danh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản.

Đăng lúc: 01-05-2017 07:46:21 AM | Đã xem: 1863 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Anh văn 2, Anh Văn3

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Anh văn 2, Anh Văn3 dành cho sinh viên các Khoá ,20,21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 25-12-2016 12:43:48 PM | Đã xem: 2039 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Kết quả thi cuối khoá các môn Lý luận chính trị đợt 2 (2016)

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả thi cuối khoá các môn Lý luận chính trị đợt 2 (2016)

Đăng lúc: 29-09-2016 12:36:20 PM | Đã xem: 1874 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Kết quả học tập
.

Kết quả học tập các môn :Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên kết quả học tập các môn: Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Anh cơ bản 2, Luật sở hữu trí tuệ

Đăng lúc: 31-08-2016 02:23:04 PM | Đã xem: 1942 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Thông báo kết quả thi các môn: Giải phẫu, Tiếng Việt & stvb, Cơ sở VHVN – Lịch sử mỹ thuật VN, Luật sở hữu trí tuệ, Lịch sử mỹ thuật TG, Tâm lí học NT, Pháp luật ĐC, Tiếng Anh CN, của sinh viên các khóa 20,21,22,23 DH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiêp thông báo kết quả thi các môn: Giải phẫu, Tiếng Việt và soạn thảo văn bản, Cơ sở văn hóa Vn – Lịch sử mỹ thuật Vn, Luật sở hữu trí tuệ, Lịch sử mỹ thuật thế giới, Tâm lí học nghệ thuật, Pháp luật đại cương, Tiếng Anh chuyên ngành, của sinh viên các khóa 20,21,22,23 Nội thất, Đồ họa , Thời trang .Nội dung chi tiết như sau:

Đăng lúc: 03-08-2016 04:21:53 PM | Đã xem: 2558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Kết quả thi các môn Lí luận chính trị năm 2016

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về kết quả thi các môn Lí luận chính trị năm 2016

Đăng lúc: 29-03-2016 11:39:12 PM | Đã xem: 1332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kết quả học tập
.

Danh sách sinh viên học lại các môn chuyên ngành (8 tuần đầu học kì II, năm học 2015-2016)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa 20, 21, 22 chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang danh sanh sách sinh viên không được dự thi các môn chuyên ngành (8 tuần đầu học kì II năm học 2015-2016)

Đăng lúc: 25-03-2016 08:51:20 PM | Đã xem: 2395 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT

Thông báo kết quả học tập học ki I (2015 - 2016) các khóa 19, 20, 21, 22 DH, NT, TT và Kì phụ, lớp ghép K17,18 DH, NT, TT

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về kết quả điểm thi kết thúc học phần các môn học kì I (2015-2016)

Đăng lúc: 11-01-2016 11:42:56 AM | Đã xem: 2816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập