.

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong học kì II năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:12:00 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Kế hoạch học tập kỳ II năm học 2022 - 2023.

Đăng lúc: 14-05-2023 11:11:17 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá Danh sách sinh viên đạt học bổng Học kì I năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:05:00 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo dáng công nghiệp gửi sinh viên toàn khoa Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:04:26 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập Kỳ II năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 14-05-2023 10:58:34 PM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

DANH SÁCH HỌC BỔNG KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các ngành Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong Kỳ I năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: 14-05-2023 10:55:48 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Lĩnh vực đào tạo mỹ thuật ứng dụng (MTUD) ở Việt Nam hiện nay đã đạt được những thành tựu to lớn sau nhiều thập kỷ phát triển. Nhưng trong thành tựu đó, vẫn còn rào cản và thách thức đến từ nhiều mặt, của xã hội, của cơ chế, của nền kinh tế….Thực tại này buộc các cơ sở đào tạo MTUD cần có những giải pháp, tầm nhìn, chiến lược nhằm đưa công tác đào tạo MTUD nói riêng và nền giáo dục đại học nói chung phát triển mạnh mẽ. Tầm nhìn, chiến lược đó nằm ở các lĩnh vực liên quan đến công tác đào tạo như chương trình, liên kết đào tạo, người dạy, người học, cơ sở vật chất….Đối mặt với rào cản, với thách thức để từ đó tìm ra những hướng đi, tháo gỡ khó khăn, tiến về phía trước, tạo ra những thay đổi phát triển, giúp nâng cao vị thế công tác đào tạo MTUD là hướng đi đúng đắn, là chìa khóa chính thống, góp phần mở cửa sự phát triển của nền kinh tế và của dân tộc. Từ khóa: Đào tạo MTUD, tầm nhìn, chiến lược phát triển

Đăng lúc: 05-01-2020 11:52:56 PM | Đã xem: 2210 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

VAI TRÒ CỦA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ TRONG ĐÀO TẠO

“Mỹ thuật ứng dụng” hay “Mỹ thuật công nghiệp” hay “Tạo dáng Công nghiệp” đều được bắt nguồn từ “Design”. “Mỹ thuật ứng dụng” (MTƯD) là một lĩnh vực thuộc phạm vi Nghệ thuật - Kinh tế - Kỹ thuật

Đăng lúc: 14-06-2019 04:18:23 AM | Đã xem: 16013 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO NGÀNH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI THỰC TIỄN XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang làm thay đổi diện mạo của ngành Mỹ thuật Công nghiệp, cùng xu thế toàn cầu hoá thương mại thế giới (WTO) đã tạo nên thị trường thiết kế sôi động. Để đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực về số lượng, cơ cấu và chất lượng, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ - kinh tế - xã hội thì đào tạo phải là tiên quyết. “Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo dục đại học.

Đăng lúc: 03-06-2019 09:42:20 PM | Đã xem: 1327 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG HIỆN NAY - SỰ GẮN KẾT GIỮA ĐÀO TẠO VÀ DOANH NGHIỆP

Ngày 16/05/19 vừa qua Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp đã tổ chức thành công buổi Hội thảo - Tọa đàm toàn quốc với chủ đề "Đào tạo đại học, cao đẳng ngành mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp".

Đăng lúc: 17-05-2019 01:56:06 AM | Đã xem: 2371 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Hoạt động chuyên môn , Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Thông qua Hội thảo – Tọa đàm, các trường có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo Mỹ thuật ứng dụng, gặp gỡ doanh nghiệp nguồn nhân lực Mỹ thuật ứng dụng.

Đăng lúc: 15-05-2019 06:40:09 AM | Đã xem: 1907 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ

Ngành Design nói chung và ngành Thiết kế Nội thất nói riêng gắn liền với sự phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp (trong đó có công nghệ số). Nhà thiết kế trong xã hội hiện đại sử dụng máy tính và công nghệ số để xây dựng một quy trình thiết kế hoàn thiện. Với những thay đổi của cuộc cách mạng 4.0 việc đào tạo Design nói chung và nhà Thiết kế Nội thất nói riêng cần phải có những thay đổi và cách nhìn mới để bắt nhịp được với nhu cầu của xã hội.

Đăng lúc: 04-04-2019 04:39:39 AM | Đã xem: 2093 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

TRANH GƯƠNG CUNG ĐÌNH HUẾ TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT

Xứ Huế - cái nôi của nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật độc đáo, trữ tình và thơ mộng. Trong đó có nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật đã được Việt Nam cũng như Thế giới công nhận là di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cả nước, của nhân loại....Loại hình nghệ thuật này có cách thể hiện cũng như chất liệu khác lạ, hiện loại hình tranh gương này chỉ còn lại số lượng khá ít, nhiều bức họa đã bị mai một và bị hỏng, không còn nguyên vẹn.

Đăng lúc: 04-04-2019 04:27:05 AM | Đã xem: 3385 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp giảng dạy ngành Thiết kế Công nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng xuất phát từ đặc thù chuyên môn. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy ngành thiết kế công nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Design, đáp ứng chiến lược đào tạo xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực thiết kế có chất lượng phù hợp với thời đại.

Đăng lúc: 02-04-2019 09:02:34 PM | Đã xem: 5254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Tin mới , Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HÌNH HỌA TẠI KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Hình họa là môn cơ sở ngành (cơ bản), đóng vai trò quan trọng trong các chuyên ngành thiết kế. Cải tiến nội dung và đổi mới phương pháp dạy-học giúp sinh viên tăng cường tính chủ động, có phương pháp học tập tích cực trên lớp và hoàn thiện bài tập ở nhà. Qua đó, sinh viên phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo trong chuyên môn.

Đăng lúc: 27-03-2019 02:53:52 AM | Đã xem: 2572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

TRANH KHẮC GỖ VIỆT NAM CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX

Nghệ thuật tranh khắc gỗ Việt Nam giai đoạn cuối TK XIX đầu TK XX phát triển phức tạp như chính bối cảnh xã hội đương thời lúc đó. Giai đoạn này được các nhà nghiên cứu mỹ thuật đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật khắc gỗ hiện đại Việt Nam.

Đăng lúc: 14-03-2019 03:49:08 AM | Đã xem: 3118 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ CHUNG CƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong những năm gần đây, sự phát triển và mở rộng của nền kinh tế xã hội đã mang đến cho các đô thị một bộ mặt mới với nhiều thể loại kiến trúc, trong đó kiến trúc nhà ở được định hướng rõ nét, hợp lý hơn với sự đề cao đầy triển vọng của nhà ở nhiều tầng (nhà chung cư). Hiểu một cách đơn giản chung cư là tập hợp nhiều căn hộ (mỗi căn hộ là một chuỗi không gian có quan hệ khép kín phục vụ đời sống độc lập cho một hộ gia đình) ;nhà chung cư là nhà ở có từ bốn tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung cư có phần sở hữu riêng (diện tích trong nhà, ban công) và phần sở hữu chung (khu vui chơi, sân, cầu thang…) của tất cả các hộ gia đình, cá nhân thuộc nhà chung cư đó. Thể loại kiến trúc này vốn là giải pháp số một của các chính sách nhà ở trên thế giới, nhất là tại những nước có dân số đô thị đông đúc.

Đăng lúc: 10-03-2019 11:25:30 PM | Đã xem: 1474 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSV

Thực hiện theo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

Đăng lúc: 25-02-2019 04:33:42 AM | Đã xem: 1223 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học
.

VAI TRÒ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Công nghệ thông tin tác động sâu rộng và tất yếu tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội và năng lực ứng dụng của nó đã ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực đào tạo mỹ thuật ứng dụng. Song, những ứng dụng phần mềm của công nghệ dù đạt đến độ tinh xảo đến bao nhiêu, mà thiếu vắng những ý tưởng sáng tạo và cảm xúc thẩm mỹ nơi chủ thể sáng tạo là con người - thì vẫn khó trở thành những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng có giá trị.

Đăng lúc: 24-02-2019 11:53:51 AM | Đã xem: 2279 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau