.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên Kế hoạch học tập kỳ II năm học 2022 - 2023.

Đăng lúc: 14-05-2023 11:11:17 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

KẾ HOẠCH HỌC TẬP KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Tạo dáng công nghiệp gửi sinh viên toàn khoa Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023

Đăng lúc: 14-05-2023 11:04:26 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo Lịch Bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Đại học hệ chính quy 2018 và lịch thu, chấm bài các chuyên ngành Đồ hoạ, Nội Thất, Thời trang

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các chuyên ngành về lịch Bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Đại học hệ chính quy 2018 và lịch thu, chấm bài các chuyên ngành Đồ hoạ, Nội Thất, Thời trang

Đăng lúc: 26-04-2018 11:33:05 AM | Đã xem: 1624 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi học kì II (2017-2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá 21, 22, 23, 24, 25 chuyên ngành Đồ hoạ, Nội thất, Thời trang Lịch thi học kì II (2017-2018)

Đăng lúc: 20-04-2018 03:16:09 AM | Đã xem: 1458 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
Lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)

Lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên K22, 23, 24 chuyên ngành NT, DH, TT lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)

Đăng lúc: 16-03-2018 03:18:30 PM | Đã xem: 1939 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2018

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 1 năm 2018

Đăng lúc: 16-03-2018 07:34:09 AM | Đã xem: 1399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2018

Khoa Tạo Dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2018

Đăng lúc: 04-03-2018 03:12:12 PM | Đã xem: 1333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi , thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (năm học 2017-2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về Lịch thi, thu các môn chuyên ngành học kì II ( năm học 2017-2018)

Đăng lúc: 28-02-2018 10:49:53 PM | Đã xem: 1312 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo Lịch đăng ký, lịch thu học phí và Thời khoá biểu các môn học lần 2, học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Từ 12/03 - 29/04/2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch đăng ký, lịch thu học phí và Thời khoá biểu các môn học lần 2, học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Từ 12/03 - 29/04/2018)

Đăng lúc: 18-02-2018 04:20:34 AM | Đã xem: 1600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Đăng lúc: 19-12-2017 06:05:21 AM | Đã xem: 2162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch đăng kí học, lịch thu học phí và thời khoá biểu 8 tuần lần 1 học kỳ II (2017-2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch đăng kí học, thu học phí và thời khoá biểu 8 tuần lần 1 học kỳ II (2017-2018)

Đăng lúc: 14-12-2017 05:59:14 AM | Đã xem: 2551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thu bài, thi và chấm bài các môn học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa về lịch thu bài, thi và chấm bài các môn học kỳ I năm học 2017-2018

Đăng lúc: 30-11-2017 11:12:02 PM | Đã xem: 1528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi Tiếng Anh cơ bản và các môn Lý luận Chính trị

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa về lịch thi các môn Lý luận Chính trị và Tiếng Anh cơ bản.

Đăng lúc: 27-11-2017 04:08:37 PM | Đã xem: 1439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Đăng lúc: 25-10-2017 05:01:36 PM | Đã xem: 1982 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017

Đăng lúc: 09-08-2017 02:31:42 PM | Đã xem: 1557 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch Học kỳ I (2017-2018) dành cho sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lịch học kỳ I, năm học 2017 - 2018. Nội dung cụ thể như sau

Đăng lúc: 02-08-2017 02:50:13 PM | Đã xem: 1933 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 kỳ III năm học 2016-2017

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo về thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 (Kỳ III) năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 18-07-2017 01:19:18 AM | Đã xem: 2704 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông báo , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017

Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017, nội dung chi tiết như sau:

Đăng lúc: 15-06-2017 09:41:32 AM | Đã xem: 1482 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi và chấm bài các môn học kì III (năm học 2016-2017)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi và chấm bài các môn học kì III năm học (2016-2017), nội dung chi tiêt như sau:

Đăng lúc: 01-06-2017 02:00:00 PM | Đã xem: 2072 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi

Lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 01-05-2017 08:02:37 AM | Đã xem: 1551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi

Các tin khác