Điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2016

.

.

Điểm trúng tuyển các ngành/chuyên ngành hệ Đại học Chính quy năm 2016 vào Viện Đại học Mở Hà Nội, cụ thể như sau:
Điểm trúng tuyển các ngành/chuyên ngành vào Viện ĐH Mở HN 2016
Thí sinh có thể tra cứu thông tin trúng tuyển của mình tại đây