Thông báo xét cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 và HK2 năm học 2016-2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Sinh viên tham khảo tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của Viện ĐH Mở HN theo file đính kèm tại đây

Nội dung chi tiết như sau:
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng kỳ I năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng kỳ II năm học 2016-2017