Lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT
Nội dung chi tiết như sau:



KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP