.

Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc lùi lịch thu học phí của Khóa K22, K24, 25 học kỳ 2 năm học 2017-2018

Đăng lúc: 19-12-2017 06:05:21 AM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch đăng kí học, lịch thu học phí và thời khoá biểu 8 tuần lần 1 học kỳ II (2017-2018)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch đăng kí học, thu học phí và thời khoá biểu 8 tuần lần 1 học kỳ II (2017-2018)

Đăng lúc: 14-12-2017 05:59:14 AM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thu bài, thi và chấm bài các môn học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa về lịch thu bài, thi và chấm bài các môn học kỳ I năm học 2017-2018

Đăng lúc: 30-11-2017 11:12:02 PM | Đã xem: 217 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi Tiếng Anh cơ bản và các môn Lý luận Chính trị

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa về lịch thi các môn Lý luận Chính trị và Tiếng Anh cơ bản.

Đăng lúc: 27-11-2017 04:08:37 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Đăng lúc: 25-10-2017 05:01:36 PM | Đã xem: 203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017

Đăng lúc: 09-08-2017 02:31:42 PM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch Học kỳ I (2017-2018) dành cho sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lịch học kỳ I, năm học 2017 - 2018. Nội dung cụ thể như sau

Đăng lúc: 02-08-2017 02:50:13 PM | Đã xem: 566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 kỳ III năm học 2016-2017

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo về thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 (Kỳ III) năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 18-07-2017 01:19:18 AM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông báo , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017

Lịch thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc thi cuối khóa các môn lí luận chính trị năm 2017, nội dung chi tiết như sau:

Đăng lúc: 15-06-2017 09:41:32 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thi và chấm bài các môn học kì III (năm học 2016-2017)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi và chấm bài các môn học kì III năm học (2016-2017), nội dung chi tiêt như sau:

Đăng lúc: 01-06-2017 02:00:00 PM | Đã xem: 404 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2017

Sáng ngày 12/05/2017 tại hội trường A Viện Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017. Tới dự hội nghị có các thầy cô giáo đại diện ban giám hiệu nhà trường, đại diện các phòng ban chức năng, các thầy cô giáo trong Khoa và thầy cô Khoa bạn cùng đông đảo sinh viên trong khoa.

Đăng lúc: 14-05-2017 04:14:51 PM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , NC Khoa học

Lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi, thu và chấm bài các môn chuyên ngành dành cho sinh viên các khoá K21, 22, 23 ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 01-05-2017 08:02:37 AM | Đã xem: 271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báodanh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo danh sách sinh viên không được tham gia dự thi các môn: Lịch sử mỹ thuật TG, Luật sở hữu trí tuệ, Tâm lí học nghệ thuật, Tiếng Việt & Soạn thảo văn bản.

Đăng lúc: 01-05-2017 07:46:21 AM | Đã xem: 262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Lịch thi học kì II(2016-2017) dành cho sinh viên K23(Đồ Hoạ, Nội Thất, Thời Trang)

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên K23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lich thi học kì II(2016-2017)

Đăng lúc: 16-04-2017 10:52:26 AM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2017,

Đăng lúc: 10-03-2017 08:54:12 PM | Đã xem: 279 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017) dành cho sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT

KHoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017)

Đăng lúc: 28-02-2017 08:21:06 PM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)

Khoa Tạo dáng Công Nghiêp thông báo tới sinh viên các Khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về việc thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)

Đăng lúc: 20-02-2017 11:01:25 AM | Đã xem: 401 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT...

Đăng lúc: 17-02-2017 07:39:36 PM | Đã xem: 332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi
.

Thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Anh văn 2, Anh Văn3

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo kết quả thi học phần các môn : Những NLCB của CN Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Anh văn 2, Anh Văn3 dành cho sinh viên các Khoá ,20,21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

Đăng lúc: 25-12-2016 12:43:48 PM | Đã xem: 495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Kết quả học tập
.

Thông báo lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho sinh viên K20,21,22,23 các chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang

Khoa Tạo dáng Công nghiệp Thông báo tới sinh viên các chuyên ngành Đồ Họa, Nội Thất, Thời Trang lịch thi học kì I (2016-2017)

Đăng lúc: 23-11-2016 03:02:06 AM | Đã xem: 676 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin Đào tạo , Lịch học - thi

Các tin khác

1 2  Trang sau