Sơ đồ địa điểm thi và phòng thi môn năng khiếu năm 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới các thí sinh dự thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh năm 2017 sơ đồ địa điểm thi và phòng thi môn năng khiếu năm 2017, cụ thể như sau:
Sơ đồ địa điểm thi: