PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀ HƯỚNG DẪN NĂM 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀ HƯỚNG DẪN NĂM 2020
Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo xét tuyển theo hình thức học bạ.
Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ các ngành Thiết kế công nghiệp đến ngày 31/08/2020 tại Phòng Quản lý Đào tạo.

Thí sinh tải Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ và hướng dẫn tại đây.