Hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT 2017 các ngành năng khiếu vẽ theo phương thức xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo về việc hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT 2017 các ngành năng khiếu vẽ theo phương thức xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12, cụ thể như sau:
Tải Phiếu đăng ký xét tuyển (phương thức xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12) các ngành năng khiếu vẽ năm 2017 tại đây