Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn “Đội tuyển Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2017”

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên trong khoa kế hoạch tuyển chọn đội tuyển Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2017 khoa Tạo dáng Công nghiệp để tham dự cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội
Nội dung chi tiết như sau: