Thông báo về việc thu học phí 8 tuần sau, học kì I (2016-2017)

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc thu học phí 8 tuần sau, học kì I (2016-2017)
 Nội dung chi tiết như sau: