Thông báo về việc đăng kí các môn học 8 tuần đầu kì 1 (2016-2017) dành cho sinh viên các khóa 20,21,22,23 DH, NT, TT

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo về việc đăng kí các môn học 8 tuần đầu kì 1 (2016-2017) dành cho sinh viên các khóa 20,21,22,20 DH, NT, TT, nội dung chi tiết như sau:
Nội dung chi tiết, sinh viên download theo file đính kèm, tại đây