Thông báo thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 kỳ III năm học 2016-2017

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo về thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 và Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 (Kỳ III) năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
1. Thông báo về thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017
 

2. Lịch thi tiếng anh cơ bản 1,3 (Kỳ III) năm học 2016-2017