Thông báo đăng ký các môn học kỳ I năm học 2019-2020

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch đăng ký học các môn học và lịch thu học phí kỳ I năm học 2019-2020
Lịch học dự kiến K23ĐH tải về tại đây
Lịch học dự kiến K23NT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K23TT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K24ĐH tải về tại đây
Lịch học dự kiến K24NT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K24TT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K25ĐH tải về tại đây
Lịch học dự kiến K25NT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K25TT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K26ĐH tải về tại đây
Lịch học dự kiến K26NT tải về tại đây
Lịch học dự kiến K26TT tải về tại đây