Thông báo Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp đại học năm 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới tới toàn thể sinh viên các chuyên ngành ĐH, NT, TT Tốt nghiệp đại học năm học 2016-2017 kế hoạch tổ chức lễ trao bằng Tốtnghiệp năm 2017
Nội dung chi tiết như sau: