THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 với các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, căn cứ đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
Nhà trường đề nghị  các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung như sau: