THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021
Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Cụ thể như sau:
Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Cụ thể như sau: