THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG CỦA KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP- VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HN

.

.

KHoa Tạo dáng Công nghiệp thống báo tới sinh về Thể lệ cuộc thi sấng tác, thiết kế mẫu biểu trưng Khoa Tạo dáng Công nghiệp
Mọi thông tin chi tiết sinh viên download  theo file đính kèm tại đây