PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀ HƯỚNG DẪN NĂM 2020

.

.

Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo xét tuyển theo hình thức học bạ ngành Thiết kế công nghiệp gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa
Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ ngành Thiết kế công nghiệp gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa đến ngày 31/08/2020 tại Phòng Quản lý Đào tạo.

Thí sinh tải Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ và hướng dẫn tại đây.