Lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho các Khóa 20,21,22,23 ĐH, NT, TT

.

.

KHoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Lịch thi học kì I (2016-2017) dành cho các Khóa 20,21,22,23 ĐH, NT, TT
Nội dung chi tiết như sau: