Lich thi học kì I (2015 - 2016)

Lich thi học kì I (2015 - 2016)
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về lịch thi, và thu bài Học kì I (2015 - 2016) Nội dung chi tiết như sau
Lịch thu và chấm bài các môn chuyên ngành giữa kì dành cho các khoa 20, 21, 22, 23 ( Tuần 1,2/2016 đến 10/1/2016)
 

Lịch thi học kì I (2015-2016) (Tuần 49, 50, 51/2015)
Lịch thi học kì I (2015-2016)(Tuần 1/2016)