Lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt II (2016)

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt II (2016), nội dung chi tiết như sau
Nội dung lịch thi:
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP