Lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)

Lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên K22, 23, 24 chuyên ngành NT, DH, TT lịch chấm bài các môn chuyên ngành giữa học kì II(2017-2018)
Nọi dung như sau:
Ghi chú: Sinh viên thường xuyên truy cập vào Website Khoa để biết thông tin chi tiết về lịch học và thi của minh.
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP