Danh sách sinh viên Khoa Tạo dáng công nghiệp nhận học bổng năm học 2015 - 2016

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên danh sách sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 - 2016
Nội dung chi tiết như sau: