Thông báo đăng ký tham gia đội tuyển dự thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2020

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký tham gia đội tuyển olympic Tin học, Tiếng Anh cấp Khoa để tham dự cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2020 Trường Đại học Mở Hà Nội.
Yêu cầu : 

       - Đội tuyển Tin học : SV tất cả các khóa
       - Đội tuyển Tiếng Anh : SV tất cả các khóa
Đăng ký dự thi :
       - Sinh viên đăng ký dự thi với GV chủ nhiệm lớp
       - Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 17/04 đến ngày 21/04/2020.
Trong quá trình đăng ký nếu có vướng mắc có thể liên hệ cô Đỗ Thị Thanh Huyền để được hỗ trợ.
Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi SV xem chi tiết tại đây.
./uploads/news/2020_04/2-olympic2020_duthao_thele-10.4.doc