SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI VÀ PHÒNG THI MÔN NĂNG KHIẾU 2019

.

.

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp - Trường Đại học Mở Hà Nội Sơ đồ địa điểm thi và Phòng thi môn năng khiếu
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐIỂM ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU

SƠ ĐỒ PHÒNG TẬP TRUNG - PHÒNG THI NĂNG KHIẾU NGÀY 02/07/19 VÀ 03/07/19