KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 của Khoa Tạo dáng công nghiệp
Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới tân sinh viên nhập học năm 2020 (Khóa 28). Kế hoạch học tập đầu năm học 2020 - 2021 như sau: