DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN KHUYẾN KHÍCH HỌC BỔNG KÌ II (2018 - 2019)

.

.

Danh sách sinh viên nhận học bổng kì II ( năm học 2018 - 2019) của Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp
Chúc mừng các bạn sinh viên đã có thành tích học tập xuất sắc và có tên trong danh sách học bổng kì II ( năm học 2018 - 2019)
Xem danh sách chi tiết /uploads/news/2020_02/hoc-bong-ky-ii2018-2019.pdf