Thông báo lịch thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)

.

.

Khoa Tạo dáng Công Nghiêp thông báo tới sinh viên các Khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT về việc thu học phí 8 tuần sau học kỳ II (2016-2017)
Nội dung chi tiết như sau: