Thông báo lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt II năm 2017
Nội dung chi tiết như sau: