Thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo lịch đăng ký các môn 7 tuần sau học kì II (2016-2017) đối với sinh viên khoá 21,22,23,24 chuyên ngành ĐH, NT, TT...
Nội dung như sau:

Lưu ý: Sinh viên thương xuyên truy cập vào website http://tdcn.hou.edu.vn để biết thông tin chi tiết về lịch học, lịch thi của mình