Lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017) dành cho sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT

.

.

KHoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá 21, 22, 23 chuyên ngành ĐH, NT, TT lịch thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (2016-2017)
Nội dung chi tiết như sau:
Lưu ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của Khoa tại http://tdcn.hou.edu.vn, để biết thông tin về lịch học và thi của mình.