Lịch thi và thu bài dành cho sinh viên các khoá 19, 20, 21, 22, 23 ĐH, NT, TT học kì II (2015 2016)

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo Lịch thi và thu bài dành cho sinh viên các khoá 19, 20, 21, 22, 23 ĐH, NT, TT học kì II (2015 2016)
   Nội dung chi tiết như sau: 
  KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP