Lịch thi , thu bài các môn chuyên ngành giữa học kì II (năm học 2017-2018)

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về Lịch thi, thu các môn chuyên ngành học kì II ( năm học 2017-2018)
Nội dung chi tiết như sau:


 

 
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP