Lịch thi Tiếng Anh cơ bản và các môn Lý luận Chính trị

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa về lịch thi các môn Lý luận Chính trị và Tiếng Anh cơ bản.
Nội dung chi tiết như sau:


Lịch thi Môn Tiếng Anh cơ bản & các môn Lý luận Chính trị sinh viên 
download theo file đính kèm tại đây