Lich học kì I (2016 - 2017) dành cho sinh viên các Khoá 20, 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên các khoá : 20, 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT lịch học kì I năm học (2016 - 2017), nội dung chi tiết như sau:
Lich học K20 Sinh viên download tại đây
Lich học K21, 22, 23 Sinh viên download tại đây
Lich học K24 Sinh viên download tại đây 
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP