Lịch Học kỳ I (2017-2018) dành cho sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên các khóa 21, 22, 23, 24 chuyên ngành ĐH, NT, TT về lịch học kỳ I, năm học 2017 - 2018. Nội dung cụ thể như sau
- Lịch học K21 DH, NT, TT sinh viên dowload theo file đính kèm tại đây
- Lịch học K22, 23, 24 DH, NT, TT sinh viên dowload theo file đính kèm tại đây

Chú ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website Khoa http://tdcn.hou.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về lịch học, lịch thi của mình
KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP