LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỢT 3 NĂM 2016

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên Lịch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt III năm 2016
Nội dung chi tiết như sau: