Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ 2017
Nội dung chi tiết như sau:Lưu ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào website của Khoa 
http://tdcn.hou.edu.vn/ để biết thông tin về lịch học và thi của mình.