DANH SÁCH HỌC BỔNG KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

.

.

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các ngành Danh sách sinh viên đạt thành tích tốt trong Kỳ I năm học 2020 - 2021
Danh sách chi tiết sinh viên xem TẠI ĐÂY