DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

.

.

Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên các khoá Danh sách sinh viên đạt học bổng Học kì I năm học 2022 - 2023
Sinh viên xem danh sách đạt học bổng học kì I năm học 2022 - 2023 TẠI ĐÂY