Thônng báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017

Thônng báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới sinh viên về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
Nội dung chi tiết như sau: