Thông báo về việcTổ chức tuyển chọn “Đội tuyển Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2016”

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp Thông báo tới sinh viên về việc tổ chức tuyển chọn “Đội tuyển Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2016”
Nội dung chi tiết như sau:

Ghi chú: Chi tiết kế hoạch tuyển chọn,  Các cán sự Lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi Hội download file đính kèm, tại đây.