Thông báo về việc nghỉ lễ giỗ tổ Hùng vương năm 2017

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa về việc nghỉ lễ giỗ tổ Hùng vương năm 2017
Nội dung như sau: