Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
Nội dung như sau: