Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

.

.

Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như sau:
Khoa Tạo dáng Công nghiệp thông báo tới cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cụ thể như sau: