Thông báo thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ - 2016

.

.

Khoa Tạo dáng Công Nghiệp thông báo tới sinh viên về việc thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ năm 2016
nội dung chi tiết như sau:Lưu ý: Sinh viên thường xuyên truy cập vào Website của Khoa tại http://tdcn.hou.edu.vn để biết thông tin chi tiết về lịch học và thi của mình.