Thông báo về việc thu học phí 8 tuần đầu học kỳ II (2015-2016)

.

.

Căn cứ vào quyết định số 272/QĐ-ĐHM ngày 19 tháng 08 năm 2015 quy định về mức thu học phí năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về các loại hình đào tạo đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm cụ thể sau:
-         Các lớp học niên chế:
            Hệ chính quy Đại học: 3.675.000đ/ 1 kỳ
            Hệ vừa làm vừa học :   5.515.000đ/ 1 kỳ
            Hệ Liên thông:             5.515.000đ/ 1 kỳ
-         Các lớp học theo tín chỉ:
                                                Đại học:  212.000đ/1 tín chỉ
                                                Tại chức: 318.000đ/ 1 tín chỉ
-         Học phí học lại môn niên chế:
                                                Đại học:  155.000đ/1 ĐVHT
                                                Tại chức: 233.000đ/ 1 ĐVHT
·        Lịch thu các lớp như sau: Theo lịch cũ đã thông báo các lớp thu ngày thứ 5 (07/01/2016) nay khoa chuyển sang thu sáng thứ 6 (08/01/2016)
thời gian bắt đầu từ 8h00, không thu buổi chiều đối với các khóa như sau:
            Sáng ngày 08/01/2016 (Thứ 6 ) thu lớp K20NT, K20ĐH, K20TT; K21NT, K21ĐH, K21TT; K22NT, K22ĐH, K22TT
           
·        Riêng K23NT, K23ĐH, K23TT vẫn thu vào chiều thứ 6 (08/01/2016) lịch cụ thể các lớp như sau:
-         K23NT: từ 14h00’ đến 15h00’
-         K23ĐH từ 15h00’ đến 16h00’
-         K23TT từ 15h00’ đến 16h00’
Chú ý:  Đề nghị sinh viên nộp đúng lịch trên. Nếu sinh viên nào không nộp thì tự chịu trách nhiệm
 
                                                                                                                                    Hà nội, ngày 05 tháng  01  năm 2016                 
                                                    KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP