THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo tới sinh viên thông tin đăng ký môn học và lịch thu học phí kỳ I năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau: